by on October 11, 2018
7 views
ร้านสกรีนเสื้อข้อควรรู้เนื่องด้วยร้านสกรีนเสื้อกับราคาร้านสกรีนเสื้อ
ชาวไทยส่วนมากค่อนข้างพอใจใช้ร้านสกรีนเสื้อในการแต่งงาน ก็เพราะว่าความนัยของร้านสกรีนเสื้อแสดงถึงความแข็งแกร่ง ไม่เปราะบาง หากร้านสกรีนเสื้อเป็นสีขาวก็หมายถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องได้อีกด้วย
เหตุฉะนี้คนส่วนมากมักเลือกเฟ้นใช้ร้านสกรีนเสื้อแต่งงานมาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีการสมรส ถึงจะอย่างไรนั้นเราจะทราบแนวทางในการคัดแหวนแต่งงานได้อย่างไร
การเลือกจับจ่ายร้านสกรีนเสื้อพร้อมกับราคาร้านสกรีนเสื้อโดยทั่วไปตามหลักเกณฑ์มีคุณลักษณะ 4 ข้อ อย่างนี้
1. กระรัต ความหมายของคำว่ากระรัต คือ มาตรวัดที่ใช้เนื่องด้วยการตวง น้ำหนักร้านสกรีนเสื้อ 1 กระรัต = 200 มิลลิกรัม ไม่ก็ 100 จุด แต่ทว่าราคาร้านสกรีนเสื้อนั้น ไม่ใช่จะอยู่ที่น้ำหนักของร้านสกรีนเสื้อเพียงอย่างเดียว
2. สีร้านสกรีนเสื้อ ที่เราดูนั้นจะมีสีขาว ซึ่งที่จริงแล้วถึงร้านสกรีนเสื้อนั้นก็เป็นร้านสกรีนเสื้อที่มีสี ซึ่งทางสถาบันค้นคว้าร้านสกรีนเสื้อนิลจินดาแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ หรือว่า GAI ซึ่งเขาทั้งหลายได้แยกสี ของร้านสกรีนเสื้อไว้เป็นกฏเกณฑ์ไว้ทั้งนี้
ระดับ D คือร้านสกรีนเสื้อที่ปราศจากสี ซึ่งเป็นร้านสกรีนเสื้อที่มีราคาร้านสกรีนเสื้อสูงมาก
เกรด D-J หมายความว่าร้านสกรีนเสื้อที่มีสีขาวราคาร้านสกรีนเสื้อสูงรองลงมา
เกรด K-Z หมายถึงร้านสกรีนเสื้อที่มีสีขาวแกมเหลืองนิดหน่อย ราคาร้านสกรีนเสื้อก็จะน้อยลงมาอีก
ถึงอย่างไรสีของร้านสกรีนเสื้อนั้นมีเยอะแยะ แต่ส่วนใหญ่ค่อนข้างไม่เป็นชื่นชอบ
เพราะโดยมากนั้นเขาค่อนข้างนำร้านสกรีนเสื้อสีขาวมาใช้เป็นพิธีวิวาห์
แต่ไม่เรื่อยไปบางท่านอาจใช้ร้านสกรีนเสื้อเป็นสีอื่นขึ้นตรงต่อความชื่นชอบและความพอประมาณของแต่ละคนในระเบียบแบบแผนสมรส
3. ความใสบริสุทธิ์
เนื่องด้วยหลักเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้เกี่ยวกับรอยตำหนิตั้งอยู่ที่ F (Flawless) ปราศจากตำหนิเลยราคาร้านสกรีนเสื้อก็จะแพง ไปจนถึง I (Included) มีตำหนิราคาร้านสกรีนเสื้อก็จะต่ำรองลงมา
เราขอเสนอร้านสกรีนเสื้อที่มีความใสบริสุทธิ์ ราคาร้านสกรีนเสื้อจะแพงหน่อย
แต่ถ้างบนั้นไม่พอสามารถใช้ร้านสกรีนเสื้อเล็กลงมาที่มีความใสผุดผ่องก็ได้ มันเหนือชั้นกว่าร้านสกรีนเสื้อที่ใหญ่แต่มีรอยร้าว
4. การเจียระไน (Cut)
ร้านสกรีนเสื้อ ที่ถูกเกลานั้นจะมีรูปร่างต่างๆออกไป ถ้าถูกแต่งเป็นรูปร้านสกรีนเสื้อทรงกลม จะให้ความสะท้อนรัศมีมากกว่าทรงอื่น ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบนำมาใช้ในการสมรส